bài viết gần đây

Nam giới có cần phải làm đẹp không?

Theo như quan niệm xưa thì việc chăm sóc hay làm đẹp bản thân chỉ thuộc về phụ nữ và chưa từng được xem là điều quan trọng đối với đàn ông. Tuy nhiên thời đại ngày nay đã thay đổi việc đàn ông làm đẹp sẽ không là điều sai trái hay quá lạ…